Taaleis 3F én een taalrijke kinderopvang

 

Twee vliegen in één klap

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis 3F mondelinge vaardigheden. Dat betekent dat medewerkers voor die tijd geschoold moeten zijn. Het geld daarvoor kan maar een keer uitgegeven worden. Aan uw organisatie de keus: maakt u deze kosten uitsluitend om aan de wettelijke vereisten te voldoen of grijpt u deze kans om, voor dezelfde prijs, een kwaliteitsslag te maken? Met deze laatste keuze slaat u twee vliegen in een klap: de medewerkers voldoen aan de taaleis 3F én de organisatie ontwikkelt zich tot een duurzaam taalrijke kinderopvang.

Geen stress, maar inspiratie!

Voor organisaties en medewerkers is de wettelijke taaleis 3F soms een bron van stress. Door de taaleis op te nemen in een bredere visie op de ontwikkeling van de organisatie, wordt het werken aan taal een onderdeel van een inspirerend traject waarin medewerkers worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven, voor hun eigen professionele ontwikkeling, voor de kwaliteit van de organisatie en voor de ontwikkeling van de kinderen.  

Actueel

 • Artikel over de potentiële meerwaarde van de Taaleis 3F

  09 mei 2019 - De taaleis 3F is een van de maatregelen in de Wet IKK waar nog altijd onduidelijkheid over bestaat. Bij ondernemers leeft de vraag: wat is ...    Lees verder

 • Nieuwe ronde Tel mee met Taal-subsidies

  09 mei 2019 - Op 1 juni kan er weer via Tel mee met Taal subsidie worden aangevraagd voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.    Lees verder

 • Voor een scherpe prijs en met een beperkte tijdsinvestering richting een erkend certificaat taal 3F

  05 november 2018 - Sardes en Mister Dutch bieden een gecombineerd 3F scholings- en toetsingstraject mondelinge taalvaardigheid voor pm’ers aan. Lang niet alle medewerkers hoeven een taaltraject 3F te ...    Lees verder

 • Nieuw Servicedocument taaleis 3F CAO Kinderopvang

  04 oktober 2018 - Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft recentelijk de nieuwe CAO kinderopvang 2018-2019 gepubliceerd. Hierin worden een aantal afspraken rondom de taaleis verduidelijkt.    Lees verder

 • Snel naar 3F met Sardes en Mister Dutch

  01 oktober 2018 - Sardes en Mister Dutch bieden een gecombineerd 3F scholings- en toetsingstraject mondelinge taalvaardigheid voor pm’ers aan, bestaande uit een opfriscursus 3F en een toetsafname.    Lees verder

 • Kwaliteitsimpuls taal met een interne taalcoach

  01 oktober 2018 - Sardes en Mister Dutch hebben de handen ineengeslagen voor een unieke aanpak: het opleiden van een taalcoach binnen uw eigen organisatie.    Lees verder

Eerdere berichten...