Lees verder

 • Artikel over de potentiële meerwaarde van de Taaleis 3F

  09 mei 2019 - De taaleis 3F is een van de maatregelen in de Wet IKK waar nog altijd onduidelijkheid over bestaat. Bij ondernemers leeft de vraag: wat is ...    Lees verder

 • Nieuwe ronde Tel mee met Taal-subsidies

  09 mei 2019 - Op 1 juni kan er weer via Tel mee met Taal subsidie worden aangevraagd voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.    Lees verder

 • Voor een scherpe prijs en met een beperkte tijdsinvestering richting een erkend certificaat taal 3F

  05 november 2018 - Sardes en Mister Dutch bieden een gecombineerd 3F scholings- en toetsingstraject mondelinge taalvaardigheid voor pm’ers aan. Lang niet alle medewerkers hoeven een taaltraject 3F te ...    Lees verder

 • Nieuw Servicedocument taaleis 3F CAO Kinderopvang

  04 oktober 2018 - Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft recentelijk de nieuwe CAO kinderopvang 2018-2019 gepubliceerd. Hierin worden een aantal afspraken rondom de taaleis verduidelijkt.    Lees verder

 • Snel naar 3F met Sardes en Mister Dutch

  01 oktober 2018 - Sardes en Mister Dutch bieden een gecombineerd 3F scholings- en toetsingstraject mondelinge taalvaardigheid voor pm’ers aan, bestaande uit een opfriscursus 3F en een toetsafname.    Lees verder

 • Kwaliteitsimpuls taal met een interne taalcoach

  01 oktober 2018 - Sardes en Mister Dutch hebben de handen ineengeslagen voor een unieke aanpak: het opleiden van een taalcoach binnen uw eigen organisatie.    Lees verder