Lees verder

Nieuw Servicedocument taaleis 3F CAO Kinderopvang

04 oktober 2018

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft recentelijk de nieuwe CAO kinderopvang 2018-2019 gepubliceerd. Hierin worden een aantal afspraken rondom de taaleis verduidelijkt. Vooral het Servicedocument taaleis pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidster is raadzaam om te lezen voordat een keuze gemaakt wordt voor opleiding en toetsing van pedagogisch medewerkers voor de taaleis 3F.