Lees verder

Kwaliteitsimpuls taal met een interne taalcoach

01 oktober 2018

Sardes en Mister Dutch hebben de handen ineengeslagen voor een unieke aanpak: de opleiding Taalcoach in de kinderopvang. Taalcoaches zijn medewerkers binnen de kinderopvangorganisatie die de competenties verwerven om:

  • pedagogisch medewerkers binnen de organisatie voor te bereiden op de taaltoets 3F (mondelinge taalvaardigheid: spreken, gesprekken voeren en luisteren)
  • via coaching de professionele kwaliteit op de werkvloer te verhogen
  • professionalisering rond taal duurzaam te borgen binnen de organisatie

Neem voor meer informatie over dit gecombineerde aanbod contact op met info@taalindekinderopvang.nl