Lees verder

  • Artikel over de potentiële meerwaarde van de Taaleis 3F

    09 mei 2019 - De taaleis 3F is een van de maatregelen in de Wet IKK waar nog altijd onduidelijkheid over bestaat. Bij ondernemers leeft de vraag: wat is ...    Lees verder

  • Nieuwe ronde Tel mee met Taal-subsidies

    09 mei 2019 - Op 1 juni kan er weer via Tel mee met Taal subsidie worden aangevraagd voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.    Lees verder

  • Nieuw Servicedocument taaleis 3F CAO Kinderopvang

    04 oktober 2018 - Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft recentelijk de nieuwe CAO kinderopvang 2018-2019 gepubliceerd. Hierin worden een aantal afspraken rondom de taaleis verduidelijkt.    Lees verder