Wat doet een taalcoach?

De taalcoach aan de slag 

De taalcoach in de kinderopvang draagt zorg voor een taalrijke kinderopvang. Een van de werkzaamheden is het ondersteunen van collega’s op de werkvloer: hoe benut je kansen voor taal en interactie tijdens spel- en verzorgingsmomenten? Hoe lok je interessante gesprekken uit, ook met de stillere kinderen? Welke mogelijkheden bieden prentenboeken voor denkvragen? 

Wanneer pm’ers nog niet voldoen aan de taaleis, traint de Taalcoach hen en organiseert hij/zij de toetsmomenten in samenwerking met Sardes en Mister Dutch. Voor de directie is de taalcoach sparringpartner als het gaat om taal en kwaliteit in de kinderopvang. De taalcoach is verantwoordelijk voor het taalbeleid en monitort en evalueert de uitvoering van dit beleid. 

Investeren in een taalcoach loont: 

  • medewerkers zich bewust zijn van hun taalgebruik en kinderen een passend en rijk aanbod bieden
  • medewerkers kansen grijpen om taalontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • medewerkers niet alleen 3F taalniveau kunnen aantonen, maar ook kunnen toepassen op de werkvloer

De opleiding Taalcoach in de kinderopvang biedt u als organisatie interne expertise, want de taalcoach:

  • leert een taalbeleid opstellen, uitvoeren en monitoren
  • ontwikkelt en houdt expertise bij op het gebied van taalontwikkeling en taalstimulering, interactievaardigheden en het referentieniveau 3F
  • bereidt medewerkers voor op de taaltoets 3F
  • zorgt voor blijvende aandacht voor taal op de werkvloer