Opleiding Taalcoach in de kinderopvang

 “Welke visie heeft uw organisatie op taalkwaliteit?”

 

De Sardes-opleiding Taalcoach in de kinderopvang bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel met praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten door. 

Wanneer u als organisatie kiest voor de opleiding Taalcoach in de kinderopvang, praten we graag met u verder over: 

  • Hoe is coaching en begeleiding van de pm’ers binnen uw organisatie georganiseerd? Hoe zou de opleiding Taalcoach in de kinderopvang ingepast kunnen worden binnen deze structuur? 
  • In de wet IKK is bepaald dat organisaties per 1 januari 2019 moeten werken met de nieuwe functies pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker. Welke combinaties zijn er mogelijk tussen deze functies en die van de taalcoach? 
  • Hoe ziet het voor uw organisatie beoogde takenpakket van de taalcoach eruit? Hoeveel taalcoaches zijn er ‘nodig’ binnen uw organisatie? 
  • Welke variant van de opleiding past het beste bij uw organisatie? Binnen ons incompany aanbod is veel ruimte voor maatwerk. Daarnaast is het ook mogelijk één of meerdere medewerkers in te schrijven voor het out-of-company opleidingstraject. 

De opleiding Taalcoach in de kinderopvang wordt zowel in company als bij open inschrijving aangeboden.

Meer informatie

 

Wie kan er Taalcoach worden? 

De opleiding Taalcoach in de kinderopvang is geschikt voor professionals in de kinderopvang die werken op minimaal hbo-niveau. Bijvoorbeeld de pedagogisch coach, interne (TINK) trainer of teamleider zijn geschikte kandidaten voor de opleiding. De Taalcoach in de kinderopvang is een rol die goed gecombineerd kan worden met nieuwe functies van pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker zoals voorgeschreven in de Wet IKK. 

Er worden geen harde kwalificatiecriteria gesteld aan de vooropleiding van deelnemers. Wel wordt verwacht dat iedere deelnemer beschikt over:

  • (ruime) kennis en ervaring als kinderopvangprofessional, in de rol van trainer, coach en/of teamleider die verantwoordelijk is voor de pedagogische en educatieve kwaliteit op de groep 
  • affiniteit met de taalontwikkeling van kinderen en leesbevordering 
  • affiniteit en ervaring met trainen en coachen van pedagogisch medewerkers 
  • affiniteit met het vormgeven en evalueren van (taal)beleid 

 

De opleiding

Na afronding van de opleiding is de Taalcoach in de kinderopvang geschoold op het gebied van:

Hoe stimuleer je als professional in de kinderopvang spelenderwijs de taalontwikkeling van kinderen? En hoe zorg je voor een taalrijke omgeving, niet alleen tijdens een bepaalde activiteit, maar de hele dag door? Taalcoaches worden geschoold in wetenschappelijk onderbouwde didactische werkwijzen voor taalstimulering en leren deze kennis en vaardigheden over te dragen aan de pedagogisch medewerkers. 

Interactievaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de pedagogisch en educatieve kwaliteit binnen de kinderopvang. De Taalcoach in de kinderopvang verwerft deze vaardigheden en leert om ze te herkennen in het handelen van de pedagogisch medewerkers en hen te ondersteunen in het versterken van deze vaardigheden. 

Wanneer kun je spreken van een taalniveau op 3F en wanneer is het niveau te laag? Wat betekent dit voor de kinderopvang? De Taalcoach krijgt antwoord op dit soort vragen en leert hoe de criteria voor het 3F taalniveau vertaald kunnen worden naar de werkpraktijk van de kinderopvang. Ook maakt de coach kennis met een instrument om het taalniveau van medewerkers te evalueren. Zie voor meer informatie over de referentieniveaus ook de FAQ. 

De Taalcoach in de kinderopvang leert om pedagogisch medewerkers binnen de eigen organisatie voor te bereiden op de taaltoets. Alle pedagogisch medewerkers moeten immers op 1 januari 2023 voldoen aan de taaleis 3F en dit betekent voor sommigen dat zij geschoold en getoetst moeten worden. De begeleiding door de interne Taalcoach leidt tot zelfverzekerde pedagogisch medewerkers en succesvolle toetsresultaten. 

Het taalbeleid beschrijft de inzet van de kinderopvangorganisatie ten aanzien van de taalontwikkeling van de kinderen, de vaardigheden van de medewerkers en de taalrijke omgeving in de opvanglocaties. De coach leert een beknopt, handzaam beleid op te stellen en te gebruiken als instrument voor borging en evaluatie.