Over Mister Dutch

Organisatie Mister Dutch is een erkend specialist in het toetsen van medewerkers in de kinderopvang. Mister Dutch neemt de taaltoets 3F in de kinderopvang af. De toetsen van Mister Dutch zijn uniek:

  • De toetsen zijn beroepsspecifiek. Dit betekent dat de toets aansluit bij het praktische werk in de peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
  • De toetsen zijn, als enige, mbo-gecertificeerd. Evaluatie- en accreditatiebureau Hobéon Certificering heeft de toetsen van Mister Dutch gecertificeerd als valide exameninstrument. De certificering geldt voor alle exameninstrumenten (taaltoetsen) behorende bij de kwalificatiedossiers Pedagogisch medewerker mbo-3 (crebonummer 25486) en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker mbo-4 (crebonummer 25484). Dat betekent dat de toetsen van Mister Dutch ook geldig zijn in het mbo, bijvoorbeeld wanneer iemand een vervolgstudie gaat doen. 

Meer informatie: www.misterdutch.nl